ทรัพย์เจริญแทรเวล
  


รถทรัพย์เจริญช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร ?

ทุกวันนี้ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ eco-driving ซึ่งเป็นการขับรถที่ ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อน ดังนั้น ทรัพย์เจริญจึงเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาให้ประหยัดน้ำมัน ปริมาณไอเสียต่ำด้วยระบบมาตราฐานไอเสียยูโร 3 และใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ขั้นสูง ในการที่จะสร้างระบบเผาไหม้ที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยที่เหนือระดับ

นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถให้ตระหนักถึงการขับขี่แบบรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากผลการวิจัยพบว่าสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้